Renze Arnold Logo

"Moet ik soms een correctiegespek met de directeur aangaan?"

Wat ik doe

Als trainingsacteur laat ik cursisten ervaren hoe ze contact maken. Ik daag hen uit hun eigen persoonlijke kracht te benutten. Ze herkennen de weerstand bij de ander en leren die te bevragen in plaats van te bestrijden. In rollenspelen wordt duidelijk hoe ze overkomen, verbaal en non-verbaal.

Als trainer geef ik workshops over omgaan met weerstand en agressie, over vergaderen en onderhandelen. Over effectief presenteren en goed leiding geven. Het gaat om kennen en kunnen, theorie en toepassing. Antwoorden zijn daarbij niet zo interessant. Belangrijker zijn de goede vragen: die zetten de zaak in beweging.

Als regisseur en producent maak ik instructiefilms.

Hoe ik werk

Ik begin bij de dagelijkse praktijk en ga uit van de leerwensen van de deelnemers.
Hun vragen staan centraal: Wat kom je tegen in je werk? Wat wil je veranderen? Hoe wil je je ontwikkelen? Wat wil je bereiken?